Toimitus- ja tilausehdot

  1. Yleistä 

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät OffiStore Oy:n (jäljempänä ”OffiStore”) ylläpitämän ja asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot. 

1.2. 1.2 Kirjautuessaan Palveluun tai kirjautumatta ostaessaan tuotteita palvelusta, Palvelun käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. 

2. Tilaaminen

2.1 Tuotteiden tilaaminen tapahtuu OffiStoren verkkokaupassa, joko suoraan tilaamalla tai tarjouspyynnön välityksellä. Tilauksessa tulee ilmetä asiakkaan nimi ja/tai yritys, toimitusosoite, laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite), puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi asiakkaan tulee valita kuljetus- sekä laskutustapa. Sivustojen tilauskaavakkeella ovat valmiiksi näkyvillä tilattavat tuotteet ja hinnat. Tilaaja on aina vastuussa tilaamiensa tuotteiden itse valituista ominaisuuksista ja velvollinen tarkistamaan ne halutuiksi ennen tilauksen lähettämistä eteenpäin tilaussivuilta. 

2.2 Tilauksesta lähtee asiakkaalle aina automaattisesti sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistus, josta ilmenee tilaustiedot, tilatut tuotteet ja hinnat, toimitus- ja maksutapa sekä tilaajan tiedot. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä sitä kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Asiakkaan on huomioitava, että tuotteiden värit saattavat poiketa hieman luonnossa siitä, miltä ne näyttävät verkkokaupassa. Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tarjouspyyntöön palataan joko sähköpostitse tai puhelimitse. 

  1. Toimitustavat

3.1 Osa tuotteista toimitetaan osina ja osa koottuina. Kuljetusten lisäksi asiakas voi myös noutaa tuotteet itse OffiStoren toimipisteistä. 

3.2 Toimitusaika ilmenee ostosten teon yhteydessä. Laskutettaville yrityksille toimitusaika alkaa heti tilausvahvistuksen saavuttua. Jos asiakas on valinnut noutavansa tuotteet itse, sovitaan asiakkaan kanssa erikseen noutopäivä. OffiStoren oman kuljetuksen kautta hoidettavat toimitukset toimitetaan asiakkaalle arkisin klo 9-16 välillä. Varastossa oleville tuotteille toimitusaika on 3-5 arkipäivää tilauksesta. Mikäli tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika vahvistetaan erikseen. Kuljetusyhtiö soittaa asiakkaalle jakelusta tarkemmin. 

3.3 Toimitusmaksu lisätään tilauksen loppusummaan. Tuotteiden mahdollinen asennus tai kiinnitys eivät myöskään sisälly hintoihin, vaan niistä laskutetaan erikseen. 

3.4 Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimitusosoitteen tarkasti sekä osoittamaan toimitukselle kuorman purkupaikan. OffiStore ei vastaa seuraamuksista eikä kuluista, jos toimitusosoite on ilmoitettu virheellisesti tai se on muuttunut. OffiStore ei myöskään vastaa kuluista, jos asiakkaaseen ei saada yhteyttä toimitushetkellä tai jos kuorman purkamisesta aiheutuu ylimääräistä työtä. 

3.5 Tuotteen luovutushetkellä asiakkaan tulee tarkistaa pakkausten ulkonäkö. Jos pakkauksessa on huomattava ulkoinen vahinko, on kuljettajan läsnä ollessa tarkistettava, onko ulkoinen vahinko aiheuttanut itse tuotteelle vaurioita kyseiseen kohtaan. Vahingosta tulee mainita rahtikirjaan vahingon havaitsemisen yhteydessä. Tuotteen vauriosta on ilmoitettava välittömästi OffiStorelle. Mikäli asiakas on jo vastaanottanut tuotteen ja huomaa siinä kuljetusvaurion, on asiakkaan ilmoitettava vauriosta viipymättä OffiStorelle. OffiStore ei vastaa huolimattomasti ilmoittamatta jätetyistä virheistä tai vahingoista. 

3.6 Posti toimittaa kalusteet asiakkaalle arkisin 8-16 välisenä aikana. Asiakas voi seurata tilauksen kulkua postin seurantakoodilla. Posti toimittaa kalusteet toimitusosoitteen pihaan, ja asiakas vastaa niiden sisään kannosta itse. Mahdolliset vauriot on kirjattava heti rahtikirjaan, ennen rahtikirjan kuittausta. Kalusteiden sisäänkantopalvelun voi tilata erikseen. 

  1. Takuu

4.1 Takuuaika vaihtelee tuotekohtaisesti. Takuuaika on ilmoitettu tuotetiedoissa. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Asiakkaan tulee säilyttää maksutosite tuotteen takuuehdon täyttämiseksi. 

4.2 Takuu ei koske normaalisti kuluvia osia, kuten verhoilumateriaalia. Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vastaanottamisen jälkeen tapahtuneesta tuotteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai käytöstä muussa kuin sille määrätyssä käyttötarkoituksessa. Tuotteen käyttö- ja hoito-ohjeita sekä asennusohjeita tulee noudattaa, jotta takuu on voimassa. 

4.3 OffiStorella on oikeus valintansa mukaan joko antaa tuotteen loppusummasta alennus, korjata tuotteen virheet tai vaihtaa virheellinen tuote uuteen. Nämä toimenpiteet eivät pidennä takuuaikaa. 

4.4 Viallinen tuote pyritään aina ensisijaisesti korjaamaan vaihtamalla vaurioitunut osa tai osat ehjiin, jos näin ollen tuote saadaan kokonaisuudessaan toimivaksi sopimuksen mukaisesti. 

  1. Reklamaatiot

5.1 OffiStore vastaa, siitä että tuotteet toimitetaan sopimuksen mukaisina. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi, mikäli ne ovat aiheuttaneet tuotteelle vaurioita. Jos uuden tuotteen normaalissa ja asianmukaisessa käytössä ilmenee takuuajan puitteissa virhe tai vaurio, OffiStore korjaa tai vaihtaa tuotteen. Asiakkaan tulee ilmoittaa vauriosta välittömästi sen havaittuaan OffiStorelle. 

5.2 OffiStore ei vastaa tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneista vaurioista, asiakkaan huolimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä johtuneista vaurioista, esim. kasaamiseen liittyvissä asioissa, eikä tuotteen normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta. OffiStore ei vastaa asiakkaan tekemistä mittausvirheistä ja näistä aiheutuvista kuluista. OffiStore ei vastaa, vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen säilytystilasta (esim. säilytys ulkona). Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tavaran toimituksesta. 

  1. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

6.1 Yritysasiakkaat. Yritysasiakkailla ei ole peruutus- tai palautusoikeutta tilauksiinsa. Yritysasiakas voi kuitenkin perua tilauksensa ennen kuin se on otettu työnalle ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sen aukioloaikana. 

 

6.2 Kuluttaja-asiakkaat. Kuluttaja-asiakas voi perua tilauksensa kuin se on otettu työnalle ilmoittamalla siitä OffiStoren myyntiin sen aukioloaikana. 

 

6.3 Tuotepalautuksista sovitaan OffiStoren myynnin kanssa. Kuluttajansuojalain 6 luvun mukainen etämyynnissä sovellettava peruutusoikeus on voimassa OffiStoren palvelussa. Palautettujen tavaroiden kauppasumma palautetaan alkuperäiselle maksutavalle. OffiStorella on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavarat ovat palautuneet OffiStorelle tai kunnes kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin. Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran, hänen on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Jos kuluttaja kuitenkin tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava sen arvon alentumisesta. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. 

 

6.4 Asiakas vastaa kaikista toimituskuluista sekä tuotteen palautuskuluista. 

 

(toimitus ja tilausehdot päivitetty 6.4.2020)