Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

OffiStore Oy  
Y-tunnus: 1045909-3


Osoite: Viinikankatu 45, 33800 Tampere
Sähköpostiosoite: offistore@offistore.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marko Rinnetmäki
Puhelin: 0504353330
Sähköpostiosoite: marko.rinnetmaki@offistore.fi


3. Rekisterin nimi

OffiStore Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
OffiStoren käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakasrekisterin ylläpitämiseen, asiakkaiden tilausten hallinnointiin, arkistointiin ja käsittelyyn sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Käyttäjästä rekisteröidään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Käyttäjän tietoja ei luovuteta OffiStore Oy:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

OffiStore Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät.

7. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

8. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö ja mahdolliset tiedon korjaukset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä sivuston toiminnan kannalta tarpeellisten toimintojen varmistamiseksi. Evästeiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palveluista. Tietoja käytetään palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan kannattavuuden mittaamiseen. 

Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen, käyttäytymismallien seuraamiseen ja konversioprosessin hiomiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:

Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/
Hotjar: https://www.hotjar.com/
Leadfeeder: https://www.leadfeeder.com/
Leadoo:https://www.leadoo.com

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa. Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel
Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en