Niemi Palvelut Oy tiedote

NIEMI PALVELUT OY TIEDOTE

Varautumisryhmä Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille
Minä toimin vastuullisesti – huomioin myös muut.

NIEMI PALVELUT VARAUTUNUT KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEEN 

Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin myös poikkeustilanteissa.

Niemi Palvelut on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin. Niemelle on perustettu varautumisryhmä valmistautumaan mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan.

Seuraamme tilannetta päivittäin ja turvaamme sekä henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyttä että palveluidemme jatkuvuutta Suomen viranomaisten (THL, STM) ohjeistuksen ja oman
varautumissuunnitelmamme mukaisesti. Tiedotamme epidemian mahdollisesti aiheuttamista
poikkeustilanteista ja vaikutuksista palveluumme verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme
(Facebook, Twitter, LinkedIn).

Toimintamme turvaamiseksi olemme hajauttaneet tuotantoamme Helsingissä. Myös
aluetoimipisteissämme vältämme henkilöstön yhteisiä kokoontumisia.

Minä toimin vastuullisesti – huomioin myös muut.

Olemme ohjeistaneet henkilöstöämme huolehtimaan erityisen huolellisesti käsi- ja yskimishygieniasta ja
välttämään toistaiseksi massatapahtumia ja kättelyä. Olemme myös antaneet työntekijöillemme toimintaohjeet tilanteessa, jos on syytä epäillä tartuntaa. Tartunnan saaminen oireettomalta ihmiseltä on
tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä.

Olemme selvittäneet henkilöstömme ja heidän lähipiirinsä tekemät ulkomaanmatkat edeltävän kuukauden ajalta ja matkustussuunnitelmat seuraavan kuukauden ajalta.

Työn puitteissa emme matkusta epidemia-alueille. Henkilöstöämme on kehotettu välttämään myös vapaaajan matkustusta epidemia-alueille. Epidemia-alueilla mahdollisesti oleskelleita työntekijöitämme on yksiselitteisesti kielletty tulemasta töihin ja määrätty pysyttelemään kotona kahden viikon ajan matkustamisesta, vaikkei koronavirusaltistusta saati -tartuntaa olisi tapahtunutkaan.

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus ei tartu tavaralähetysten välityksellä. THL:n mukaan myöskään
epidemia-alueelta tuotujen tai lähetettyjen tavaroiden ja elintarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn Suomessa
ei tämänhetkisillä tiedoilla liity tartuntariskiä.

Mahdollisissa palveluihimme liittyvissä poikkeustilanteissa olemme asiakkaisiimme aina etukäteen
yhteydessä.

Ilpo Niemi
toimitusjohtaja